Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:

6932981010    Καραχρήστος Δημήτρης
6937762602    Παπαδάς Παναγιώτης
6947722887    Στογιαννόπουλος Στέφανος

ή στο email του Συλλόγου   osl@otenet.gr